Dret de la persona

La capacitat jurídica s’adquireix des del naixement i és l’aptitud d’una persona per adquirir drets i obligacions. La capacitat d’obrar és l’aptitud d’una persona per realitzar actes de naturalesa jurídica. La Llei 8/2021, de 2 de juny, de reforma de la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica estableix que les persones amb discapacitat ostenten capacitat jurídica plena en tots els àmbits de la seva vida i estableix el règim jurídic de les mesures, legals i voluntàries, de suport a les persones amb discapacitat per a que puguin desenvolupar plenament la seva personalitat.

T’assessoro sobre qualsevol extrem relacionat amb les mesures de suport a les persones amb discapacitat, tant des del punt de vista de la persona amb discapacitat com de la persona que pesta el suport, com pot ser l’elecció de la mesura idònia atenent a les teves circumstàncies personals.

M’ocupo d’acompanyar-te i/o de representar-te on necessitis, com a la Notaria i al Registre Civil, així com de redactar els convenis de mesures de suport relatives a la persona i/o als béns de la persona amb discapacitat.

Intervinc en tots els procediments judicials i extrajudicials relacionats amb les mesures de suport a les persones amb discapacitat.

Mesures de suport voluntàries a les persones amb discapacitat per a l’exercici de la seva capacitat jurídica.


Mesures de suport legal a les persones amb discapacitat per a l’exercici de la seva capacitat jurídica.


Guarda de fet.


Poders i mandats.


Defensor judicial.

Contacta amb nosaltres: 626 763 151

advocada@lauramestre.cat