Parella de fet o unió estable de parella

La parella de fet o unió estable de parella es la unió lliure, pública i estable de convivència entre dos persones que no estan unides entre sí per matrimoni però que, no obstant la seva constitució i extinció requereixen de la realització de tràmits de naturalesa jurídica.

T’assessoro sobre qualsevol extrem relacionat amb la constitució i l’extinció de la parella de fet o unió estable de parella, com pot ser l’obtenció de prestacions pels membres de la parella o la filiació per adopció dels fills de la teva parella.

M’ocupo de la redacció de convenis de constitució i/o d’extinció d’extinció de parella de fet o unió estable de parella i de l’obtenció de la documentació necessària per a la constitució de la parella de fet o unió estable de parella.

Intervinc en tots els procediments judicials y extrajudicials d’extinció de parella de fet o unió estable de parella en defensa dels teus interessos, com l’acció de reclamació de prestació econòmica per raó del treball.

Conveni de constitució de parella de fet o unió estable de parella.


Conveni d’extinció de parella de fet o unió estable de parella de mutu acord.


Acció de reclamació de prestació econòmica per raó del treball.


Acció d’atribució de l’ús del domicili comú.


Execució de sentència de dissolució de parella de fet o unió estable de parella.


Execució de sentència de prestació econòmica per raó del treball.


Execució de sentència d’atribució de l’ús del domicili comú.


Acció de filiació per adopció dels fills de la parella de fet o unió estable de parella.

Contacta amb nosaltres: 626 763 151

advocada@lauramestre.cat