Dret penal del menor

Les persones l’edat de les quals comprèn entre els 14 i els 17 anys, si bé legalment són menors d’edat, ostenten responsabilitat penal pels delictes que haguessin pogut cometre i, en conseqüència, se’ls poden imposar les penes previstes per a cada delicte per la Llei Orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors.

T’assessoro sobre qualsevol extrem relacionat amb el dret penal del menor, com pot ser l’atribució de la responsabilitat civil derivada del delicte comès per un menor als seus tutors legals.

Presto assistència en totes les seus policials i intervinc en tots els procediments judicials de caràcter penal en l’exercici del dret de defensa dels teus interessos o dels interessos del teu fill menor d’edat.

Assistència a la comissaria de Policia.


Intervenció amb l’equip tècnic.


Intervenció en tots els procediments judicials en defensa del menor.


Intervenció en tots el procediments judicials en defensa del responsable civil del delicte comés per un menor.


Mesures cautelars i mesures provisionals.


Executòria o execució de sentència.

Contacta amb nosaltres: 626 763 151

advocada@lauramestre.cat