Dret a la segona oportunitat

La Llei 16/2022, de 5 de setembre, de reforma del text refós de la Llei Concursal, consenteix la exoneració del passiu insatisfet del deutor persona natural insolvent, sigui o no empresari, sempre que hagi actuat de bona fe, amb la finalitat de permetre començar de nou.

T’assessoro sobre qualsevol extrem relacionat amb el dret a la segona oportunitat ia l’exoneració del passiu insatisfet, com ara la determinació del deute exonerable, els efectes de la concessió de l’exoneració i la seva revocació.

Intervinc en tots els procediments judicials i extrajudicials relacionats amb el dret a la segona oportunitat ia l’exoneració del passiu insatisfet en qualsevol de les modalitats, ja sigui l’exoneració amb pla de pagaments o l’exoneració amb liquidació de la massa activa.

Contacta amb nosaltres: 626 763 151

advocada@lauramestre.cat