Dret de família

El dret de família és l’àrea del dret civil que regula les relacions entre les persones unides entre sí per relació de parentiu ja sigui de naturalesa civil, per filiació o per afinitat.

Posseeixo més de 10 anys d’experiència en assessorament integral i negociació, tramitació de procediments extrajudicials i de procediments judicials en l’àmbit del dret de família, en les qüestions relatives a la separació matrimonial i al divorci, a la guarda i custòdia dels fills menors d’edat i a la parella de fet.

 

Separació i divorci.


Potestat parental i guarda i custòdia.


Parella de fet o unió estable de parella.

Contacta amb nosaltres: 626 763 151

advocada@lauramestre.cat