Àrees del dret

El dret es el conjunt de normes que regulen tots i cadascun de actes que conformen la conducta humana i ordenen la societat en un moment determinat a través de la imposició de regles i de la creació d’òrgans i institucions que vetllen pel seu compliment i en sancionen la inobservança.

Pel fet que relacions humanes són il·limitades, el dret és infinit. Per aquest motiu, durant els més de 10 anys d’experiència que tinc en l’exercici de l’advocacia he decidit especialitzar-me en dret civil, en dret penal i en dret processal ja que, al meu entendre, són les branques del dret més interessants, atractives, rellevants i transcendents per a la societat, cosa que sens dubte representa un repte diari l’abast del qual em genera una satisfacció personal i professional indescriptible.

Contacta amb nosaltres: 626 763 151

advocada@lauramestre.cat