Violència de gènere

La violència contra la dona és la manifestació més ferotge, inhumana, menyspreable i cruel de la desigualtat existent, encara en el segle XXI, entre homes i dones. És la violència que s’exerceix per part dels homes i es dirigeix exclusivament contra les dones per l’únic fet ser dones, i en conseqüència, són jutjades pels seus agressors com a persones sense drets.

T’assessoro sobre qualsevol extrem relacionat amb la condició de víctima de violència de gènere, com pot ser les conseqüències de la concessió i el trencament d’una ordre d’allunyament o l’atribució de l’ús del domicili comú.

Presto assistència en totes les seus policials i intervinc en tots els procediments judicials de naturalesa penal en exercici del dret a la defensa de les dones víctimes de violència de gènere.

Assistència a la comissaria de Policia.


Assistència al Jutjat.


Defensa en el procediment judicial de caràcter penal de la víctima de violència de gènere.


Ordre de protecció.


Mesures cautelars de caràcter civil i penal.


Execució de sentència o executòria.


Separació i/o divorci.


Guarda i custòdia dels fills menors d’edat.

Contacta amb nosaltres: 626 763 151

advocada@lauramestre.cat