Dret civil

El dret civil és l’àrea del dret que s’ocupa de les qüestions que atenyen a les persones i als seus béns. En conseqüència, la majoria dels actes quotidians que tots realitzem són competència del dret civil, des del naixement fins a la mort i la successió i des de les relacions familiars fins les relacions amb tercers i el patrimoni.

Posseeixo més de 10 anys d’experiència en assessorament integral i negociació, tramitació de procediments extrajudicials i de procediments judicials a l’àmbit del dret civil, a les qüestions relatives al dret de la persona, al dret contractual, als drets reals, al dret de danys i al dret de successions.

 

Dret de la persona.


Dret d’obligacions i contractes.


Drets reals i immobiliari.


Dret de danys.


Dret de successions.

Contacta amb nosaltres: 626 763 151

advocada@lauramestre.cat