Dret del consum

El dret del consum es el conjunt de normas jurídiques l’objecte del qual és establir i definir els mecanismes de protecció dels drets i de les obligacions dels consumidors i usuaris en la qualitat de destinataris finals dels productes i dels serveis adquirits.

Posseeixo més de 10 anys d’experiència en assessorament integral i negociació, tramitació de procediments extrajudicials i de procediments judicials en l’àmbit del dret dels consumidors i usuaris, especialment en defensa dels interessos de les persones afectades per la mala praxis bancària.

 

Dret bancari.


Dret a la segona oportunitat.

Contacta amb nosaltres: 626 763 151

advocada@lauramestre.cat