Separació i divorci

La dissolució del vincle matrimonial suposa el cessament de la relació jurídica establerta, així com la ruptura emocional i física, amb la persona amb qui s’ha compartit la vida durant un llarg període de temps. Implica un procés d’adaptació a unes noves circumstàncies, sovint desconegudes, i a la dissolució del règim econòmic matrimonial, que és el conjunt de normes jurídiques que regula la manera en que els cònjuges gestionen i administren els seus béns durant el matrimoni.

T’assessoro sobre qualsevol extrem relacionat amb la dissolució del vincle matrimonial, qüestió molt personal que no és sempre fàcil d’afrontar i que requereix ser tractada amb la màxima subtilesa, prudència i serenitat.

M’ocupo de negociar el conveni de separació o de divorci amb ambdós cònjuges, conjuntament o per separat, per a poder assolir el millor acord possible que satisfaci a ambdues parts i de la obtenció de la documentació necessària, com el certificat de matrimoni.

Intervinc en tots els procediments judicials i extrajudicials relacionats amb la dissolució del vincle matrimonial en defensa dels teus interessos, com l’acció de dissolució del règim econòmic matrimonial o l’acció de divisió de la cosa comú.

Separació de mutu acord.


Divorci de mutu acord.


Separació contenciosa.


Divorci contenciós.


Dissolució del règim econòmic matrimonial de mutu acord.


Dissolució del règim econòmic matrimonial contenciós.


Acció de divisió de la cosa comú.


Acció de reclamació de pensió compensatòria.


Acció de reclamació de prestació econòmica per raó del treball.


Acció d’atribució de l’ús del domicili comú.


Execució de sentència de separació.


Execució de sentència de divorci.


Execució de sentència de dissolució del règim econòmic matrimonial.


Execució de sentència de divisió de la cosa comú.


Execució de sentència de pensió compensatòria.


Execució de sentència de prestació econòmica per raó del treball.


Execució de sentència d’atribució de l’ús del domicili comú.

Contacta amb nosaltres: 626 763 151

advocada@lauramestre.cat