Dret processal

laura mestre abogada

El dret processal és l’àrea del dret que regula el funcionament dels procediments judicials. Estableix la jurisdicció i la competència dels Jutjats i dels Tribunals de Justícia per a conèixer d’un assumpte, determina les diferents accions judicials que els ciutadans poden exercir per a defensar les seves llegítimes pretensions i fixa les regles per les que ‘han de tramitar-se tots els tipus de processos judicials.

Posseeixo més de 10 anys d’experiència en la tramitació de procediments judicials i assistència a judicis en la jurisdicció civil, en la jurisdicció penal y en la jurisdicció contenciós-administrativa.

 

Dret processal civil.


Dret processal penal.

Contacta amb nosaltres: 626 763 151

advocada@lauramestre.cat